Roy Reite (1965) er CEO i Salmar Aker Ocean AS. Han har erfaring fra sjømatselskapet Fjordlaks AS fra 2019-2022. Før det var Reite, gjennom 20 år, en sentral leder i Aker Yards AS og konsernsjef i det som nå er skipsvertsgruppen Vard Group AS. Reite er styreleder i datterselskap i SalMar Aker Ocean konsernet og styremedlem i Gaia Salmon Holding AS. Han var nestleder i styret i Sparebanken Møre fra 2008-2019, og var før dette styremedlem i flere år. Reite er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er bosatt i Ålesund. Valgkomiteen har i sin innstilling lagt særlig vekt på den erfaringen Roy Reite har fra maritim industri og kjennskapen han har til næringene her i regionen. Slik erfaring er viktig for banken, skriver de videre i pressemeldingen.

Administrerende direktør i Sparebanken Møre Trond Lars Nydal og avtroppende styreleder Leif Arne Langøy. Foto: Sparebanken Møre

Langøy går ut på makstid

Reite overtar vervet etter Leif Arne Langøy som har vært styreleder i Sparebanken Møre de siste 12 årene, og kan ifølge bankens retningslinjer ikke gjenvelges. Langøy var også styreleder i banken i perioden fra 1998 til 2003.

Det nye styret i Sparebanken Møre er:

  • Nyvalgt nestleder Kåre Øyvind Vassdal, konsernsjef i Brunvoll.

  • Terje Bøe er CEO i A/S Spilka Industri.

  • Birgit Midtbust er senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt AS.

  • Jill Aasen er styremedlem (ikke på valg). Hun er Finance Manager i Jets Vacuum AS.

  • Therese Monsås Langset (1980), gjenvalgt styremedlem. Hun er Chief Our People og Operational Excellence (CPOO) i Axess Group.

  • Marie Rekdal Hide er gjenvalgt ansattrepresentant i styret. Hun er ansatt som autorisert finansiell rådgiver for Næringsliv Sunnmøre, avd. Handel og Tjenesteytende.

  • Bjørn Følstad er ansattrepresentant (ikke på valg) Han har utdanning innen fagområder i bank og har eksamen fra Handelshøyskolen BI, Bank og Finans 2006.