– De som ønsker å fjerne bilen din kan ikke gjøre det uten å prøve å varsle deg først. Du skal få mulighet til å flytte bilen selv, forteller Halgeir Jansen i Statens vegvesens parkeringstilsyn.

Fra tid til annen opplever Statens vegvesen å motta henvendelser om at parkeringsselskap eller bilbergingsselskap nekter å utlevere et kjøretøy før de får betalt for borttauingen og andre kostnader som følger med. De har imidlertid ikke rett til å holde tilbake kjøretøy.

– Ved innføring av parkeringsforskriften i 2017 mistet de rettigheten til å holde tilbake kjøretøy. Parkeringsselskapene og bergingsselskapene plikter nå å utlevere kjøretøyet ditt uten at du må betale for verken kostnader ved fjerning eller en eventuell parkeringsbot (kontrollsanksjon). Innkreving av tauekostnader og parkeringsbot må tas i ettertid, opplyser Halgeir Jansen.

Ingen regel uten unntak

Unntakene fra bestemmelsen om utlevering er dersom du skylder ett og samme selskap mer enn 6000 kroner i ubetalte parkeringsbøter (kontrollsanksjoner), og dersom kjøretøyet er fjernet etter vegtrafikkloven og fjerningen er rekvirert av politiet, kommunen eller Statens vegvesen. Da kan selskapene holde kjøretøyet tilbake.

Motstand

Statens vegvesen melder også at flere opplever motstand når de krever kjøretøyet utlevert. I slike tilfeller er det lurt å kjenne til bestemmelsen i parkeringsforskriften (§40 , første ledd), sier Halgeir Jansen:

«Motorvogn som er fjernet, skal etter forespørsel utleveres til eieren eller den som opptrer på vegne av eieren, selv om påløpte fjerningskostnader eller ilagt kontrollsanksjon ikke er betalt.», heter det i bestemmelsen.

Til slutt informeres det om at både den parten som har bestilt fjerning av kjøretøy og parten som utførte fjerningen av kjøretøyet, er pliktig til å kunne dokumentere årsaken til fjerningen, for eksempel ved fotobevis. Hvilken hjemmel som er benyttet i forbindelse med fjerningen må også oppgis.