Den nye, digitale hjelpetjenesta for rusavhengige er basert på kognitiv terapi og inneholder ulike oppgave, aktiviteter og quizzer som skal være til hjelp for å få fastlåste tanke- og handlingsmønstre inn i nye baner, opplyser Line Borgen. Hun er sosionom i oppfølgingstjenesten for rus/ROP i Ålesund kommune.

Rusforebyggende

– Trigga.no er et rusforebyggende opplegg som er utvikla av mestringsenheten i Sandnes kommune. Ålesund er en av de 15 første kommunene som blir med på prosjektet, og vi starter opp nå, samtidig med Sandnes, sier Borgen.

Foreløpig blir trigga.no et tilbud for ungdom eller voksne som har eller er i ferd med å utvikle avhengighet av alkohol eller andre rusmidler. På sikt er imidlertid tanken at alle som har problemer med en eller annen type avhengighet, enten det dreier seg om gambling, sex, shopping eller noe anna, skal kunne få hjelp av denne tjenesten.

Oppfølging

For å få bruker og passord på trigga.no, må man kontakte oppfølgingstjenesten for rus/ROP i Ålesund sentrum eller i Brattvåg. Oppgavene på nettsida kan gjøres akkurat når og hvor man selv føler for det, men det er anbefalt at man har ukentlig oppfølging med oppfølgingstjenesten, enten fysisk eller på telefon.

– Gjennom trigga.no vil man bli bedre kjent med seg selv, på en ganske grundig måte. Derfor er det viktig at man også har jevnlig oppfølging med en behandler, poengterer Borgen.

I Ålesund kommune er det Virksomhet psykisk helse og rustiltak som står ansvarlig for trigga.no-tilbudet. Oppfølgingstjenesta har for øvrig som hovedoppgaver å hjelpe rusavhengige til å få seg et sted å bo og å følge dem opp i hjemmet, opplyser Line Borgen.