Digerneset Næringspark AS har ervervet H-fasade Bygget på Stette i en transaksjon like før jul, skriver Nils Eirik Wenaas i Digerneset Næringspark i en pressemelding. Transaksjonen kom i stand via Vika Project Finance.

Bygget er på totalt 6800 kvm, og er plassert på en 20 måls tomt. Dette er en produksjonseiendom utleid til H-Fasader på en lang kontrakt.

– Denne typen kombinasjonseiendom passer godt inn i vår eksisterende portefølje, og ligger nært til Digerneset der vi har høy aktivitet. Vi ser også frem til å samarbeide med Flakk Gruppen i forbindelse med leieforholdet, skriver Digerneset Næringspark i en pressemelding.

Digerneset Næringspark AS har med dette en totalt sett en portefølje på totalt ca. 70.000m2 bygningsmasse, og 95mnok i årlig leieinntekt. Eiendommene er plassert fra Førde til Molde med hovedvekt i Møre og Romsdal og Digerneset spesielt! Selskapet har i tillegg tomtereserver for ytterligere utvikling.

H-fasader AS (tidligere H-produkter AS) ble etablert i 1989 og har hovedkontor på Stette i Ålesund. Sammen med H-fasader GlassTeam AS i Fredrikstad er selskapene Norges største glassfasadeentreprenør. Virksomhetene er en del av Flakk Gruppen.

Det var Bygdebladet som først omtalte saken.