Breivik har vært avdelingsleder for staben i brannvesenet siden kommunesammenslåingen i 2020. Han er fra Harøya, og har tidligere vært leder for tekniske tjenester, brannsjef og konstituert rådmann i tidligere Sandøy kommune.

Som varabrannsjef får Breivik ansvar for den interne driften av brannvesenet, og blir i tillegg stedfortreder for brannsjefen.