Mesteparten av kompetansen hennes kommer fra oppdrettsnæringen og tilhørende leverandørindustri. Hun kommer til Gagn fra stillingen som CFO i Artec Aqua. Tidligere har hun innehatt stilling som CFO i Sølvtrans og Patogen, samt vært HR-direktør i Marine Harvest Norway - nå Mowi.