Det tas nå sikte på å legge frem en innstilling til ÅKE sitt styremøte 17. november, går det frem av ei pressemelding.

– Som kjent har vi mottatt tre svært ulike, men samtidig kreative, spennende og godt gjennomarbeidede konsepter. ÅKE er nå i gang med evaluering av de innkomne forslag. Der skal det utarbeides en tilrådning/innstilling som sendes først til ÅKE-styret, og deretter til kommunestyret, heter det videre i meldingen fra rådgiver i prosjektavselingen hos ÅKE, Anders Sims.

Planen var å sende tilrådningen til styremøtet i ÅKE som skal avholdes 13.10.2022.

Trenger mer tid

– Vi må imidlertid bruke mer tid enn forutsatt på å vurdere i hvilken grad de enkelte konsepter passer inn i den helheten som fremgår av områdeplanen og de særskilte vurderingskriterier, heter det videre