– Vi startet skolen fordi det var, og fortsatt er, et stort behov for lærlinger og faglærte frisører, sier Andreas Lorentzen.

Praksis, praksis og praksis

Skolen følger den offentlige fagplanen på samme måte som andre skoler som tilbyr frisørfaget, men den har ikke noen av de vanlige fellesfagene som matte, engelsk og norsk. Elevene må ha disse fagene for å kunne ta fagbrev, men på Cancam-skolen fokuserer opplæringen kun på frisørfaget.

– Vi har bygd opp skolen slik at det skal være veldig mye praksis, og at man kun tar det frisørrelaterte. Det er selvfølgelig mye teori også, men all teorien praktiseres omtrent med en gang. For eksempel begynner elevene å klippe modeller allerede etter tre uker, fordi det er det man lærer av, forteller Andreas.

– De som ønsker å bli frisører er praktisk anlagt og lærer bedre ved å gjøre enn å lese. Vi føler ikke at man lærer altfor mye av å klippe ei dukke. Man lærer teknikker, men frisørfaget handler også om å forholde seg til kunder og kommunisere. Derfor har vi en veldig praktisk skole, legger han til.

Raskt ut i arbeid

I løpet av et år gjennomfører Cancam-skolen to utdanningsløp: et på våren og et på høsten. Siden elevene slipper å ta fellesfagene hos Cancam skolen, betyr det at de er klar for å starte som lærling i salong etter et halvår.

– Istedenfor å gå to år på frisørlinja, så kan man kun ta det frisørrelaterte hos oss og være klar for å gå ut i en lærekontrakt på et halvår. Det er en fordel med vårt tilbud, sier Andreas.

Han opplyser samtidig at skolen tar opp 8–16 elever per kull. Disse fordeles på tre faglærte frisører som jobber i salong til daglig, men om det blir mer enn 12 elever på et kull, kjører skolen på med dobbelt sett med lærere. Grunnen til det er for å gi alle elevene best mulig oppfølging i praksis.

– Vi må føle at elevene har fått god nok opplæring til at de kan gå ut i praksis som lærlinger. Når vi har mange elever som skal jobbe modeller samtidig, blir det ofte en del spørsmål på en gang. Da har vi ekstra lærere tilstede slik at det ikke blir så mye venting før de får hjelp, utdyper Andreas, som selv er lærer ved skolen.

– Hva lærer elevene i løpet av et utdanningsløp ved skolen?

– De får grunnleggende opplæring i alt innen frisørfaget. Dette gjelder klipping, farging, striping og permanent. Men vi har også fokus på ting som går på bransjekunnskap og HMS, sier han.

Sonia Chan Foto: Skjermbilde fra film om Cancam-skolen.

Fra skolen til salong

Og Andreas kan fortelle at det er mange frisører som har gått gjennom Cancam-systemet, ved å først gå på skolen og deretter jobbe i én av salongene.

– Vi har hatt skolen ganske lenge, så det er nok flere hundre i løpet av alle årene. Vi ønsker selvfølgelig at våre salonger skal få utbytte av skolen for vi trenger lærlinger selv. Men det er heller ikke noe i veien for at folk går på skole hos oss og begynner i en annen salong etterpå. Bransjen trenger flinke folk, understreker han.