8.mai ble det radiologiske fagmiljøet i Helse Møre og Romsdal gjort kjent med at svar på røntgenundersøkelser ikke var sendt til fastlegekontor og legevakt. Feilen ble oppdaget av en fastlege på et legesenter som etterlyste svar.

Fagmiljøet foretok da en grundig gjennomgang av utsendte røntgensvar, og avdekket av til sammen 46 undersøkelser tatt i perioden 27. april til 8. mai ikke var sendt ut.

Svarene ble sendt på nytt til mottaker samme dag som feilen ble oppdaget, og sammen med fagmiljøet på St. Olavs hospital ble det igangsatt en gjennomgang for å avdekke om dette hadde fått konsekvenser for pasientene. Det ble fastslått at ingen pasienter har fått prognosetap, og at alle pasienter er ivaretatt.

Liknende feil har tidligere vært avdekket i forbindelse med innføringen av Helseplattformen på St. Olavs Hospital.

Det er svært beklagelig at slike saker oppstår. Heldigvis ble dette avdekket relativt tidlig av en observant fastlege. Det gjorde at vi raskt fikk avklart at dette ikke hadde hatt noen uheldige konsekvenser for pasientene. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at vi blir bekymret når slike hendelser oppstår. Vi forventer at tidligere kjente feil ikke gjentar seg i Helseplattformen, sier administrerende direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal.

Saken ble tirsdag meldt til Statsforvalteren.