Høsten 2020 fikk Statens vegvesen utarbeida en tilstandsrapport for Sjøgata. Konklusjonen var at det er store skader på den østlige delen av brokonstruksjonen og at den må utbedres ganske snarlig. «Bollen» Bratteberg, som daglig ser ned på Sjøgata fra balkongen sin, er bekymra:

– Broa stod jo ferdig i 1960, og det var ingen den gangen som så for seg den trafikkbelastninga som den har i dag. Dessuten ligger det stadig store fiskebåter til kai og slår inn mot broa. I stormen under makrellfisket i fjor lå det tre rekker med fire svære båter i hver ved broa, og det er klart at den ikke er bygd for den belastninga, sier «Bollen».

Skulle flyttes til fylket

I mai 2020 meldte Sunnmørsposten at Vegdirektoratet hadde omklassifisert Sjøgata og overført den fra Statens vegvesen til fylket – mot fylkets vilje. Dette ble imidlertid aldri gjort, da det i Vegdirektoratets vedtak var en betingelse om at Vegvesenet først måtte sette brokonstruksjonen i forsvarlig stand. Det er altså fortsatt Vegvesenet som har ansvaret for Sjøgata.

Vegvesenet hadde selv inspisert Sjøgata i 2018 og 2019, og som følge av det de hadde sett, fikk Multiconsult i oppdrag å inspisere den og utarbeide en tilstandsrapport i oktober 2020. Her ble konklusjonen i grove trekk at den vestlige delen av broa er i ok stand, mens den østlige delen er i så dårlig stand at den må utbedres.

Ingenting er gjort

Nytt i Uka/Aesby.no har fått bekrefta at det ikke har blitt utført noe vedlikehold på broa i de to og et halvt åra som har gått siden rapporten ble utarbeida. Vi har imidlertid ikke fått klarhet i hvilke planer som foreligger for broa framover, da rette vedkommende ikke har vært tilgjengelig de siste dagene.

– Det kan hende det er innbilning, men når jeg ser ned på Sjøgata fra balkongen min, ser det ut som store lastebiler og busser har begynt å halle ørlite ut mot sjøen når de kjører over broa, og så retter de seg opp igjen når de kommer over. Det er noe jeg har merka meg først den siste tida, sier «Bollen» Bratteberg.

«Bollen» Bratteberg er særlig bekymra for tilstanden ved overgangen mellom brokonstruksjonen og den delen av Sjøgata som ligger på utfylling, mot øst. Selv synes han det ser ut som jernbjelken til høyre for (øst for) den gule pullerten, har seget noe nedover. Foto: Kenneth Kamp

– Hva skjer om Sjøgata må stenges?

«Bollen» er også bekymra for hvordan trafikken gjennom Ålesund skal løses dersom Sjøgata må stenges av for utbedring:

– Det er jo enormt mange biler, både personbiler og tungtrafikk, som kjører over Sjøgata hver eneste dag. Jeg kan ikke se for meg at man kan reparere broa på undersida uten å stenge den av, så da lurer jeg virkelig på hvor trafikken skal gå. Har man noen planer for dette? spør Inge «Bollen Bratteberg».

Nytt i Uka kommer tilbake til Vegvesenets planer for Sjøgata i neste avis.

– Hvilke planer har man dersom Sjøgata må sperres av for utbedring? undrer «Bollen». Foto: Kenneth Kamp