Det var Rebekkaloge nr.6 St. Veronika ved Elin Eriksen som kunne overrekke en sjekk på 10.000 kroner til Kirkens Bymisjon i Ålesund.

Midlene er samlet inn av medlemmene i Rebekkaloge St. Veronika gjennom aktiviteter de har gjennomført i 2023.

Sommerminner

Pengene Kirkens bymisjon mottok sist tirsdag er øremerket prosjektet sommerminner, en sommertur for de som av ulike årsaker ser etter fellesskap og ønsker å reise på tur sammen med andre.

– Dette er en tur som de siste fire årene har gått til Frænabu, der vi har med ca. 20 av våre faste gjester, forteller virksomhetsleder ved bymisjonssenteret, Anne Karin Zeitz.

Denne turen har nå blitt en tradisjon hos bymisjonen i Ålesund.

– Dette er turer der det knyttes vennskap som også varer etter man har kommet hjem, og er noe som blir snakket om i lang tid både før og etter turen, sier Zeitz.