I styret fikk hun med seg Ole Michael Ellefsen (nestleder-ny), Johan Behrentz (styremedlem-ny) og Jan Ove Steffensen (kasserer-gjenvalg).

Avtroppende leder, Hilde Hovik, kunne berette om et aktivt år for laget. Med seks arrangement/utflukter til ulike steder i fylket. Ett av disse var på Fellesverket i sentrum, hvor medlemmene fikk se Kirsti Dales film "Da vi var på Grønland".

Årets drift viste et lite overskudd, og regnskapet ble godkjent uten innvendinger.

På landsmøtet i Oslo i Norsk Presseveteranlag var laget representert med Borge Otterlei og Hilde Hovik.

Gunhild Sætre og Petter Sandvik takket også for seg i styret. Alle tre ble belønnet med gave for sin mangeårige innsats.

Laget hadde 40 betalende medlemmer i 2023, på årsmøtet var noe over halvparten til stede.

Etter årsmøtet koste veteranene seg med en nydelig brennsnut. Som nummer tre fra venstre ser vi avtroppende leder, Hilde Hovik. Foto: Per Rich Hunstad