Ved utløpet av Brusdalsvannet ble klima- og miljøminister Espen Barth Eide orientert om hva flere faginstanser frykter kan skje med drikkevannet dersom Statens vegvesen får gjennomført sine planer om å bygge ut E39 gjennom Brusdalen til firefeltsvei. Både administrative representanter fra kommunen og politiske representanter for Arbeiderpartiet og Senterpartiet gav uttrykk for den samme bekymringa.

Bjørn Skulstad, leder for avdeling vann – ytre, orienterte først om den helt spesielle statusen for Brusdalsvannet:

– Brusdalsvatnet er drikkevannskilden til vannverket i Ålesund. Herfra leveres det drikkevann av høy kvalitet til nesten 70 000 mennesker i Ålesund, Sula og Giske. Dermed er vannverket en betydelig garantist for både folkehelsen og samfunnssikkerheten i dette vannforsyningsområdet, sa Skulstad, før han orienterte om bekymringene når det gjelder en eventuell utbygging av firefeltsvei langs vannet:

Frykter økt forurensing ved utbygging

– Virksomhet for vann og avløp er bekymra for at en slik utbygging vil føre til økt økt forurensing av drikkevannet. Det gjelder både på grunn av større trafikk, med økte utslipp og økt fare for ulykker, men ikke minstunder utbygginga av firefeltsveien. Ingen vet hva som finnes av forurensning i grunnen langs veitraseen, og vi risikerer at denne forurensinga frigjøres og havner i drikkevannet, sa han blant anna.

Et uttrykt ønske fra Skulstad til ministeren var at kommunen måtte få hjemler til å pålegge forurensere å stanse eller hindre utslipp til drikkevann; det har de nemlig ikke i dag.

Skulstad fikk full støtte for bekymringa fra kommuneoverlege Alexander Wiig, som blant anna uttalte følgende:

– Andre steder tilpasser man veitraseer for å skjerme frosker og våtmarksområder. Da vil jeg si at det er minst like viktig å skjerme drikkevannskilden vår.

Bjørn Skulstad (t.h.), leder for avdeling vann – ytre i Ålesund kommune, forteller engasjert om fagavdelingas bekymring for at en utbygging av E39 gjennom Brusdalen til firefaltsvei skal føre til forurensing av drikkevannskilden. Foto: Kenneth Kamp
De fleste av dem som var til stede da miljøvernministeren ble orientert om bekymringa for drikkevannskilden: F.v. kommuneoverlege Alexander Wiig; Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Anne Berit Støyva Emblem; kllima- og miljøminister Espen Barth Eide; Senterpartiets førstekandidat, Hans Willy Flisnes; avdelingsleder for vann – ytre i Ålesund kommune, Bjørn Skulstad; virksomhetsleder for vann og avløp, Arve Bang; og seniorrådgiver for vann – ytre, Torill Myklebust. Foto: Kenneth Kamp