Etter den årlige generalforsamlinga i Skipperforeningas lokaler i Nedre Strandgate, består styret av følgende personer: Birger Flem (formann), Arnolf Remø (nestformann), Magnus Thuen (sekretær) og Frank Notøy, Arne Almås, Ottar Furø og Dagfinn Bjørge som ordinære styremedlemmer.

I ei pressemelding melder foreninga videre at de har lagt bak seg et aktivt år med mange medlemsmøter med interessante og gode foredrag. I løpet av året ble det også gjennomført et større vedlikeholdsarbeid på bygget til foreninga.

To av Skipperforeningas medlemmer, Norman Gåsdal og Alf Ove Furuli, fikk overrakt diplomer og blomster for langt medlemskap. Til slutt ble generalforsamlinga avslutta med tradisjonell sjømannskost bestående av saltkjøtt, flesk og ertesuppe.