Foto: Illustrasjon: Slyngstad Aamlid Arkitekter

– Dette er en gave til alle i hele fylket som er berørte av kreft; pasienter, overlevere, pårørende og etterlatte, sier Trond Nydal, administrerende direktør i Sparebanken Møre.

Fullverdig krefttilbud

4000 pasienter får kreftbehandling i Møre og Romsdal. Årlig er det 1700 nye krefttilfeller i fylket. Vardesenteret skal være et sted å komme innom, en møteplass for uformelle samtaler, men også et sted for å få informasjon, råd og veiledning om egen situasjon. Fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, psykososial støtte og rehabilitering og mestring er de fire pilarene som Vardesentertilbudet er bygget på. Alle tilbud og aktiviteter er gratis.

Vardesenteret skal bygges mellom Kreftbygget og Åse hotell. Bygget blir 126 kvadratmeter stort og vil ha alt på ei flate. Byggestart er satt til januar 2023.