– Det er fullstendig uaktuelt å øke bompengene. Denne siste hilsen fra den avtroppende styringsgruppe for bypakken kommer vi ikke til å gå med på, sier påtroppende ordfører Håkon Lykkebø Strand.

Kommunestyret skal vedta nye medlemmer til styringsgruppa for bypakke Ålesund senere i høst.

– Når saken kommer opp i kommunestyret kommer de tre samarbeidspartiene til å forslå å stoppe økningen av bompengesatsen, sier påtroppende varaordfører Monica Molvær.

– Det er umusikalsk at dette blir foreslått før den nye politiske ledelsen får slippe til i styringsgruppa, sier Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundlista

Alle disse tre vil stoppe forslaget om økte bompenger i Ålesund. Foto: Arkivfoto Kåre Stig Nøstdal