Sobra Scene på Avholdshjemmet er et av Ålesunds eldste kulturhus, og var byens hovedscene for sang og musikk frem til Parken kulturhus sto ferdig i 1998. Nå blir den gamle scenen revet og erstattet med en ny og oppdatert scene.

– Det er litt rart å rive den gamle scenen, men samtidig blir det bra å få ei ny og oppdatert scene med bedre plass og lyddemping, slik at vi får plass til større orkestre og flere sjangre, sier kulturleder for Sobra scene, Åsmund Kleivenes.

Rivningsarbeidet er i gang. Foto: Kristian Moe

Dette er planene

Kulturlederen forteller videre at den nye scenen blir høyere og dypere enn den gamle, og at det jobbes med å gjøre akustiske tiltak på veggene i salen.

– Ålesund kammermusikkfestival har etterlyst en større scene for å få plass til et større ensemble. Den nye scenen blir høyere og dypere, og vi skal ha plass til stoler under scenen for å frigjøre arealet bak i salen. I tillegg jobber vi med å få lyddemping i gulvet og få på plass PA-anlegget vårt som vil gi et bedre sterisk uttrykk på scenen, opplyser Kleivenes.

For å utføre dette arbeidet har Sobra scene fått støtte fra Stiftelsen Kjell Holm til selve scenen, mens Kulturrom har bidratt med støtte til de lyddempende tiltakene.

– Vi er helt avhengig av støtte og sponsing for å få dette til, og er derfor utrolig takknemlige, sier Kleivenes.

Det jobbes hardt med å få arbeidet ferdig. Foto: Kristian Moe

Raskt ferdige

Han tipper at arbeidet med å rive den gamle scenen og bygge den nye, ikke vil ta veldig lang tid. Håpet er at arbeidet er ferdig allerede om en uke, men siden det blir gjort på dugnadsbasis, avhenger det av hvor mange frivillige som bidrar.

– Vi trenger dugnadsfolk. Hvis vi får tak i nok folk, tipper jeg at nye Sobra scene står ferdig om en uke, poengterer Åsmund Kleivenes.