– Alt tilgjengelig mannskap har vært i beredskap gjennom jula for å ta unna den snøen som kom da. Nå er vi tilbake i full drift og er i gang med å få strødd, salta, og rydda brøytekanter og kommunale trappegater, forteller Martin Hessen, fagleder for drift, miljø og samferdsel i Ålesund kommune.

Etter skilsmissen fra Haram har Ålesund kommune fortsatt 39 brøyteroder pluss seks mindre avtaler. I tillegg har kommunen i overkant av 50, større og mindre trappegater, som skal spas og gjøres fremkommelige.

– Vi jobber nå så fort vi kan med å få rydda og strødd et stort antall gangfelt og kommunale fortau. Men det vil nok ta litt tid før vi har rukket over alt, sier Martin Hessen. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Alt tilgjengelig mannskap

Selv om man i stor grad har klarte å holde unna for snøen som kom i løpet av jula, har det vært annet arbeid man rett og slett ikke har hatt kapasitet til å ta før nå.

– Vi har stort sett måttet ha fokus på brøyting av veier og kommunale fortau, men er nå i gang med å rydde rundt gangfelt og fjerne brøytekanter, forteller Erlend Hatlehol, oppsynsmann på vei i Ålesund kommune.

Litt hjelp fra oven

– Jeg skulle ønske vi kunne få enda litt mer hjelp fra oven i form av regnvær, men vi har i alle fall ikke fått mer snø - og det er bra, sier Hessen, og bekrefter samtidig at vi nok foreløpig har sluppet billig unna når man ser hvordan de har det på Sør- og Østlandet om dagen.

Etter hvert som mildvær med påfølgende frost har gjort snø og vann om til is, oppstår det naturlig nok nye utfordringer:

– Vi er klare over at det selvsagt kan bli fryktelig glatt en del steder, men har nå startet med å skrape vekk is, for så å ha på salt. Det er effektivt, fastslår han.

Mer hjelp fra huseiere

Han minner samtidig om at private fortau er den enkelte huseiers ansvar.

– Siden det fortsatt skal være kaldt ei stund, tenker jeg at det kan være greit å også minne huseierne i byen om at det er deres ansvar å sørge for fremkommelighet på eget fortau, avslutter Martin Hessen.

Han oppfordrer samtidig folk som ønsker å melde inn saker, til å bruke meldingstjenesten på kommunen sine nettsider.