– Sandra og Sofie skal hjelpe til med planlegging og gjennomføring av både mindre og større arrangementer, samtidig som de skal fokusere på effektiv markedsføring i sosiale medier, uttaler klyngeleder Wenche Uksnøy i ei pressemelding.

Videre går det fram at de skal involveres i aktiviteter i klyngas to EU-prosjekter og at de skal være med å planlegge et samlingsbasert program i sirkulærøkonomi som klynga skal tilby til våren.

Sandra Kyrkjebø tar en bachelor i bioteknologi og er glad for å ha fått en deltidsjobb som er relevant for det hun studerer:

– Jeg har spisset studiene mot planter og marint liv, mikroplast, entreprenørskap og sirkulærøkonomi. Dette kommer godt med i jobben jeg skal gjøre for klynga, sier hun.

Også Sofie Blydt Paulsen synes det er stas med en deltidsjobb som ligger tett opp mot studiene.

– Jeg er tredjeårsstudent innen biomarin innovasjon og er drevet av muligheten til å utnytte marine ressurser mer bærekraftig. NCE Blue Legasea gir meg muligheten til å bli kjent med mange ulike bedrifter på tvers av næringen, og det gleder jeg meg til, uttaler Sofie.

RETTING: I den opprinnelige teksten stod det at NCE Blue Legasea er den maritime klynga til ÅKP. Det riktige er altså at det er den marine klynga.