Landene som TV-aksjonen konsentrerer seg om er Bangladesh, Sierra Leone, Den demokratiske republikken Kongo og Den sentralafrikanske republikk. Midlene fra aksjonen går til behandlingen av sykdommene hepatitt C, malaria, meslinger og HIV. I tillegg får DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative) midler til å forske på og utvikle ny behandling av den dødelige sykdommen kala-azar, samt utvikling av medisiner mot elveblindhet, sovesyke, Chagas og mycetoma.

– Dette er utrolig viktig arbeid. Det er store helseutfordringer i verden, og over halvparten av verdens befolkning mangler grunnleggende og nødvendig helsehjelp, sier leder i hovedkomiteen for TV-aksjonen i Ålesund kommune, Kari Grindvik.

Store og små arrangementer

I Ålesund kommune er det planlagt store og små arrangementer for å sette søkelyset på, og samle inn penger til TV-aksjonen. Her jobber komiteen med å involvere både skoler og næringslivet.

– Skolene arrangerer skoleløp og samler inn penger på det. I tillegg har vi en dugnad inn mot næringslivet, der vi ringer rundt og får næringslivet til å bidra til TV-aksjonen. Ellers er det diverse arrangement rundt om i kommunedelene med alt fra kafé til mannekengoppvisning. På Ørskog skal det holdes et ganske stort arrangement, der hovedkomiteen også skal være til stede med en appell, forteller Grindvik.

Under arrangementet på Ørskog på torsdag, vil også butikken Brukthjørnet Klede og Sko være til stede. Butikken ble starta opp av Jorunn Langleite og Aud Langlo Kongsnes som et frivillig og ulønna arbeid, der de samler inn og selger brukte klær. Overskuddet gis til Leger uten grenser, og butikkdriverne er derfor veldig fornøyde med at midlene fra årets TV-aksjon går til det formålet.

– Det er kjempebra og helt fantastisk. Jeg håper vi får inn masse penger, sier Jorunn Langleite.

– Vi er veldig opptatt av deres arbeid og synes de gjør en fantastisk jobb. Det er et formål det er verdt å støtte, og vi kommer selvfølgelig til å gi alt vi får inn på torsdagens arrangement til TV-aksjonen, legger Aud Langlo Kongsnes til.

Trenger bøssebærere

En stor del av TV-aksjonen er bøssebærerne som går rundt for å samle inn penger til aksjonens formål. Kari Grindvik forteller at alle som har vært bøssebærere tidligere får en tekstmelding med spørsmål om de ønsker å bidra til årets aksjon, men at det likevel er litt bekymring rundt mangel på bøssebærere til årets aksjon. Derfor håper hun at flere melder seg til å sette av søndagen sin til den viktige dugnaden og bli bøssebærer.

– Det går litt tregere i år, men tidligere har vi merket at mange melder seg den siste uka eller de siste dagene. Vi håper at det samme skjer i år, for det er en viktig dugnad som hjelper verden med å skaffe bedre helsehjelp, mener hun.

Hvorfor er det viktig å bli bøssebærer?

– 1700 dør av malaria hver dag og behandlingen koster 10 kr per pasient. Dette har vi muligheten til å støtte ved å ta en søndagstur som er bra for vår folkehelse, men vi hjelper personer i de landene vi skal gi til. Og vi hjelper også at det blir forsket mer på sykdommene og utviklet ny medisin, som er rimeligere og dermed blir tilgjengelig for disse fattige, argumenterer Grindvik.