I november satt Kultur- og folkehelseutvalget av inntil 200.000 kroner til detaljprosjektering og utlysing av anbudskonkurranse for dagsturhytteprosjektet «Stikk innom».

Nå inviterer fylkeskommunen alle kommuner til et seminar om dagshyttene for å få dem med på prosjektet. Målet er at alle kommuner skal bygge en slik møteplass – ei hytte eller en gapahuk for dagsturer for innbyggerne sine.

– I første omgang ønsker vi å ha med ti kommuner for å bygge de første hyttene. Det realistiske er å få reist to innen 2025. For å gå videre nå, trenger vi at de første kommunene forplikter seg, sier Siv Katrin Ulla Hagala, rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det store målet med prosjektet er god folkehelse og økt livskvalitet for folk.

– Vi ønsker å skape møteplasser i naturen og få flere ut på tur. I tillegg kan hyttene være en arena for kulturopplevelser, for eksempel med et nynorskbibliotek i hytta, og vi ser for oss at dette kan være et fint turmål for skoler og barnehager, sier hun og forsetter:

– Her kan du ta av deg skoa, sette deg ned og varme deg på vedovnen eller under et pledd.

Siv Katrin Ulla Hagala, rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Spleiselag

Totalprisen for ei hytte er ikke avklart enda, men en håper at den vil være under 1,2 mill. kroner. Fylkeskommunen har fått med en ekstern samarbeidspart, i tillegg kan kommunene søke om spillemidler til prosjektet, men må også dekke en egenandel.

– Hva må kommunene gjære for å være med?

– Di må ha et kommunestyrevedtak om dagsturhytte, i tillegg må de velge hvilke tomt de ønsker til formålet og klargjøre denne. Tomtevalget må avklares med fylkeskommunen.

Tomteplasseringa må følge visse kriterium, den må for eksempel ligge nær eksisterende turstier, ha en viss avstand til parkering og sentrum. Det er også viktig at valg av tomta ikke bidrar til nedbygging av natur.

Da Møre og Romsdal spurt kommunene om behov og interesse for å etablere et dagsturkonsept i en spørreundersøkelse før jul, fikk de positive svar fra nesten alle som svarte.

Enkel konstruksjon

I prosjektplanene står det at det er et konsept som gjør at dagsturhytta kan settes opp av alle kommuner i Møre og Romsdal. Det innebærer at bygga er fleksible og har en enkel konstruksjon. Materiala som skal brukes skal gå i et med miljøet og være robuste og miljøvennlige. Det er viktig med gjenbruk både av material og innredning. Konstruksjonen er tenkt som et byggesett med ulike element som kan legges til for å få en møteplass som er tilpassa stedet. Det er foreslått å føre opp hytta i enten laft eller stenderverk.

Arkitekt Ragnhild Amundsen fra Streken AS har tegna skisser til dagsturhyttekonseptet. Konseptet kan endres ved detaljprosjektering.