-Det er skrekkelig høye tall. Jeg tør ikke tenke på hvor mange som ikke blir tatt, sier Roger Ytre-Hauge, motorfagsjef i Frende Forsikring i en pressemelding.

Høye dødstall på veiene

I fjor mistet 118 mennesker livet på norske veier. Det er to flere enn året før, som ble omtalt som et tungt ulykkesår.

- Vi må snu trenden vi har sett de siste to årene. Altfor mange mister livet på veiene våre. All statistikk viser at ruskjøring, høy hastighet og uoppmerksomhet dreper, sier Ytre-Hauge.

Tall fra politiet viser at rus var en medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene i 2022.

1 av 5 har kjørt uten å vite om de var edru

I en undersøkelse fra Frende har 1007 nordmenn svart på om de har kjørt bil uten å være sikker på om de var helt edru. Der svarer mer enn 20 prosent «ja».

- Mange av disse er nok «dagen derpå»-kjøring der folk ikke er helt sikker på om de er helt edru, avslutter Roger Ytre-Hauge.

Politiet anslår at det kjøres 140 000 turer i trafikken av ruspåvirkede personer hver eneste dag.

KILDE: Frende Forsikring

Roger Ytre-Hauge er fagsjef på motor hos Frende. Foto: Frende Forsikring.