Søndagsskolebarn deler ut påskeliljer. Foto: Johan Behrentz

Ei så godt som fullsatt kirke fikk i ord og toner høre det samme påskeevangeliet som blir forkynt i kirker og forsamlinger over hele verden. Kapellan Bjarte Hove talte og var liturg, mens kirkekoret ledet an i sangen under ledelse av kantor Ane Rypdal. Hun fikk god støtte av en blandet gruppe musikere som gjorde denne formiddagen til en mektig opplevelse for mange.

På veg ut av kirka delte barna fra søndagsskolen ut påskeliljer til alle kirkegjengerne, som tradisjonen tro samlet seg i ring utenfor kirka og sang påskesalmen ”Deg være ære”. Gudstjenesten markerte klimaks i den dramatiske påskefortellingen fra den mørke Langfredagen med Kristi lidelse, død og forsoning til oppstandelsen med seier over døden og et levende håp.

Mange klarte å kombinere det forlokkede påskefjellet med det som er den viktigste kristne høgtida. Det meldes om god søkning i både kirker og kristne forsamlinger i distriktet.

Tradisjonen tro samlet hele menigheten seg i en ring utenfor Spjelkavik kirke etter gudstjenesten og sang. Foto: Johan Behrentz