Ålesund kommune sitt feriefond er en stiftelse som ble oppretta allerede 11. april 1985, blant annet ved salg av en feriekoloni. I tillegg er noen mindre legat innlemma i stiftelsen. Fondet sine inntekt er renteinntekt fra bankinnskudd, og det er denne årlige renteavkastningen som blir delt ut til søkerne.

– Ordningen lå faktisk nede i noen år på grunn av lave renteinntekter. I fjor valgte imidlertid et enstemmig kommunestyre å redusere fondsavsetningene til kommunen, noe som gjorde at det ble frigjort midler og at det var mulig å starte opp igjen denne ordningen, forteller Lodvar Hogne Espeland, koordinator for ordningen i Ålesund kommune.

Foto: Ålesund Kommune

Feriefondet

Fondet sin frie kapital skal helt eller delvis tildeles barn og ungdom som er

1. med psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse, eller

2. miljøtrua/vanskeligstilt og

3. under 21 år, og hjemmehørende i Ålesund kommune

– I 2023 bidro vi til en bedre sommer for til personer fra Ålesund. Vi forventer omtrent det samme antallet i år, sier Espeland.

Han forteller at bidraget blir gitt i form av penger, og at de har gode rutiner for å verifisere at pengene faktisk blir brukt som de skal.

Søk om midler

Det kan søkes om midler som skal være med på å dekke fritids- og ferieaktiviteter for sommeren 2024. Søknadsfristen er 12. mai og det er styret for feriefondet, bestående av tre politikere og en seksjonssjef fra kommunalområde oppvekst, som fordeler midlene.