Hauk skal ta arenaen for bærekraftig regionutvikling videre i å bli en viktig og nasjonal samlingsplass for kunnskapsutveksling og kunnskapsutvikling innen bærekraft.

Rødli Gjørtz har vært ansatt i The North West og har arbeida med prosjektledelse, koordinering og sosiale medier, samt vært med på å arrangere The North West to ganger.

– Hauk har vært en viktig medhjelper i The North West og jeg er trygg på at han som daglig leder får sette full fart og kraft inn i planlegginga av neste års arrangement, sier styreleder Turid Humlen.