– Klinikken vår består av fysioterapeuter, kiropraktorer, psykolog, massør, fysisk trener, og nå også en legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, forteller fysioterapeut Joakim Løvland Sund. Klinikken ble etablert allerede i 2017, men har i løpet av disse årene vokst sakte, men sikkert på seg med fagpersoner som i mange år har jobbet hver for seg på ulike klinikker i Ålesund.

Spot on med sprøyta

Plexus Helse har spesialisert seg på ulike former for injeksjoner, i samarbeid med pasientens fastlege eller annen samarbeidende lege. Alle injeksjoner settes ved hjelp av ultralyd, der man ser kanylen og treffsikkerheten blir dermed svært høy. – I all hovedsak behandler jeg mine pasienter med ordinær fysioterapi, ofte i samarbeid med andre profesjoner på huset. Men en terapeut med nødvendig tilleggskompetanse innen injeksjonsbehandling, kan i de tilfeller det kreves, sette injeksjoner i for eksempel ledd, slimposer, senefester og seneskjeder, forklarer Sund.

Ultralyd som diagnoseverktøy

De aller fleste av oss kjenner nok ultralyd best i forbindelse med en rekke former for undersøkelser av indre organer, muskler og ledd. – I noen tilfeller kan ultralyd være et enda bedre alternativ enn en MR- undersøkelse, blant annet for å finne forkalkninger i senevev og væskedannelser. I tillegg til at pasienten ved en ultralydundersøkelse kan bevege den delen av kroppen der plagene sitter, sier han. – Enkelt forklart kan man si at en ultralyd kan se inn til skjelettet, mens med en MR kan man også se beinstrukturen og eventuelle endringer i denne, forklarer Sund.

Behandler hele mennesket

Hos plexus Helse er man spesielt opptatt av de muligheter som ligger i tverrfaglig behandling, og nå har man altså supplert tilbudet med legespesialist Clive Bachelor. Foreløpig er dette et helprivat tilbud. Bachelor er opprinnelig brittisk. Han kom først til Norge i 1997, og var ferdig utdannet lege i England i 2008. Han har i tillegg en sports science degree. Han kom tilbake til Norge i 2010 hvor han jobbet ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ved Kysthospitalet i Stavern. Etter å ha fordypet seg ytterligere i psykiatri, blant annet innen barne- og ungdomspsykiatri på Østlandet, jobbet han med alders- og voksenpsykiatri ved sykehuset i Ålesund. – Jeg synes at det skulle behandle hele mennesket er utrolig spennende og fascinerende, sier Bachelor.

Må se den enkelte

– Hos mange av de som har smerter, og særlig de som har hatt disse over lengre tid, er det sjeldent bare en ensidig forklaring, men kan være langt mer sammensatt. Da kan mange pasienter oppleve at de strategiene de har brukt tidligere for å håndtere smerten, ikke lenger virker, sier han, og fortsetter: – Ofte kan ulike livshendelser være med på å forsterke smerteopplevelsen hos folk, dermed er det ikke slik at dette utelukker fysisk behandling der det trengs, forklarer han. Og kan videre fortelle at dette er noe man ofte erfarer, blant annet hos pasienter som har gått lenge med rygg- og nakkesmerter. – Nå gleder jeg meg til å jobbe tett med de andre profesjonene ved senteret, og ser frem til å hjelpe flest mulig pasienter til et riktig behandlingsløp, sier Bachelor. Han er også svært opptatt av at individuelt tilpasset fysisk aktivitet, er viktig både som forebygging, men også i rehabilitering.

– Stikkordet også her er individuell tilpasning, på bakgrunn av den medisinske vurderingen, avslutter legespesialist Clive Bachelor.