Både det nye bygget til Tyrholm & Farstad og infrastrukturen i området er i ferd med å ferdigstilles. Anlegget skal være ferdig til overlevering i løpet av våren.

– Alt ser ut til å gå i henhold til fremdriftsplan. Vi tar sikte på å ha samlokalisert all vår virksomhet, med unntak av flyfrakt på Flatholmen 1. juli, sier administrerende direktør i Tyrholm & Farstad, Jan Arve Hoseth.

Foto: Kåre Stig Nøstdal
Foto: Kåre Stig Nøstdal