Fjoråret var et magert år for bobilbransjen i hele landet, og flere sammenslåinger ble varsla. Mot tampen av året ble det blant anna meldt at de nasjonale aktørene Ferda og Tellus planlegger å slå seg sammen. Kort etter ble det meldt at Tellus Ålesund ville bli en del av Tellus Sunnmøre fra nyttår, og at utsalget i Breivika skulle legges ned.

Økt omsetning

– Sammenslåinga har gått ganske bra, og omsetninga vår til nå i år ligger flere millioner over det de to avdelingene hadde til sammen på samme tid i fjor. At vi har fått samla alle gode krefter på en plass og fått et større varevolum, tror vi er viktige grunner til veksten, sier daglig leder for Tellus Sunnmøre, Sindre Lutdal.

En annen årsak til at salget nå går bedre enn for ett år siden, tror han er at rentene ser ut til å ha stabilisert seg, og at folk er mindre bekymra for økonomien.

– Sammenslåinga har stort sett bare blitt godt mottatt av kundene. Det er ikke så langt for ålesunderne å kjøre til Sjøholt når de skal ha seg bobil, poengterer Lutdal.

Tellus pluss Ferda

Når det gjelder den store, nasjonale sammenslåinga mellom Ferda og Tellus, henviser Lutdal til konsernsjef Leif Terje Hansen i Ferda. Han opplyser at status der er at det ikke har skjedd så mye konkret etter at Konkurransetilsynet godkjente sammenslåinga rett før jul, men at forhandlingene pågår.

– Alt tyder på at det blir fusjon, men vi mista litt momentum da Konkurransetilsynet brukte all tida de hadde til rådighet før de kom med vedtaket. Eierne bestemte seg da for å bruke første kvartal i år til å finne ut av detaljene i sammenslåinga. Deretter er planen å opprette et felles eierselskap for de to virksomhetene, men la dem fortsette som før gjennom sommeren. Selve fusjoneringa vil da mest sannsynlig skje til høsten en gang, sier Leif Terje Hansen.