– Vi har annonsert det både på sosiale medier og i avisene tidligere, men jeg får fremdeles telefoner og folk som kommer inn i butikken for å spørre om vi skal stenge. De blir lettet når jeg forteller dem at “Nei, vi skal ikke stenge, bare flytte til et mindre lokale”, forklarer Bjørn Larsen i Glass og Ramme.

Larsen startet hos Glass og Ramme i 2017, men tok over driften med en samarbeidspartner i 2020. Siden starten av 2023 har han drevet butikken alene, og han har derfor innsett at lokalet er for stort for hans behov.

– Vi bare leier dette lokalet av huseier, men foreslo for han at han selger. Det var han enig i, sier Larsen.

Bjørn Larsen foran noen av de mange rammene i sortimentet. Foto: Amanda Ramstad

Stor interesse

Han forteller videre at allerede den første dagen “Til salgs”-skiltene kom opp, fikk han fem eller seks henvendelser om ledige lokaler der det var interesse for at Glass og Ramme skulle flytte inn.

– Selv om jeg har fått flere henvendelser om hvor vi kan flytte butikken, tror jeg at vi venter til dette lokalet blir solgt, før vi bestemmer oss, forteller Larsen.

Ettersom det ikke er han selv som eier bygget, vet han ikke så mye om hvordan det går med salget, men han har hørt at det har vært flere interesserte.

– Hvordan det ligger an med salget, vet jeg dessverre ikke, men det har kommet interesserte kjøpere inn til oss for å kikke på lokalet, avslutter Bjørn Larsen.