274 personer i vårt fylke ble anmeldt for kjøring i ruspåvirka tilstand i første halvår i år. Dette er 30 flere enn i samme periode i fjor, eller en økning på drøyt 12 prosent.

På landsbasis var det hele 6071 personer som ble ble anmeldt for ruskjøring i årets første seks måneder, opp åtte prosent fra 5625 i fjor.

Den prosentvise økningen i antall rusanmeldelser i trafikken var altså betydelig større i vårt fylke enn i landet som helhet.

Kun tre politidistrikt hadde nedgang i tallet på rusanmeldte trafikanter: Øst politidistrikt, Nordland og Troms.

Høyt prioritert hos UP

Det er viktig å merke seg at en endring i antall anmeldelser ikke nødvendigvis avspeiler den faktiske forekomsten av rusrelatert kjøring, fordi det også kan være påvirket av faktorer som politiets aktivitet og ressurser. MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener derfor det kan være godt nytt at flere har blitt anmeldt for å kjøre ruset i trafikken:

– Vi vet at mange aldri blir tatt, og derfor skal vi ære glade for hver eneste en som politiet stanser i Møre og Romsdal. Utviklingen kan tyde på at politiet har hatt flere ressurser tilgjengelig, slik at de har kunnet få en større del av mørketallene fram i lyset, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Erik Gyland hos MA – Rusfri Trafikk.

Nils Erik Gyland er kommunikasjonsrådgiver hos MA - Rusfri Trafikk. Foto: MA - Rusfri Trafikk

Undersøkelser viser at ruspåvirkede i Norge daglig kjører så mange som 140 000 turer i trafikken. Fungerende UP-sjef Olav Markussen sier at rus har høy prioritet hos utrykningspolitiet.

– Mørketallene er store, og vi avdekker kun en liten del av disse overtredelsene. Kjøring i ruspåvirket tilstand er en av hovedårsakene til de alvorlige ulykkene langs veiene, og det er derfor et prioritert kontrollområde for oss. De siste årene har vi tatt i bruk flere spyttestere, og vi har vedvarende høyt fokus på ruskjøring. Det kan være noe av årsakene til at vi nå har høyere tall enn i fjor, sier han.

25-44-åringene er verst

Tallene for første halvår 2023 viser også at det er de i alderen 25-44 år som dominerer statistikken. Aldersgruppen med størst økning er imidlertid unge voksne i alderen 18-24, der det var 164 flere anmeldelser i år enn i fjor.