Prosjektet trådde i kraft allerede i 2018, som en følge av at mannlige sykepleierstudenter fortalte at de savna et nettverk for mannlige studenter hvor de kunne snakke fag, sosialisere seg og skape et fellesskap. NTNU i Ålesund bestemte seg dermed for å sette i gang Ole-prosjektet for å gi mannlige sykepleierstudenter det de savna – et sosialt og faglig nettverk de kunne støtte seg på gjennom studiet.

– Fokuset vårt har hele veien vært å rekruttere og ta vare på menn innen sykepleierstudiet. Dette skal være en plass med likesinnede, der vi viser frem bredden i sykepleieryrket og gjør menn trygge på sin identitet som sykepleier. Det går på å ta vare på alle som har begynt her. Samtidig ønsker vi å rekruttere flere menn ved å vise frem alle mulighetene man har som sykepleier, forteller medlem av arbeidsgruppa i Ole-prosjektet og andreårs-sykepleierstudent ved NTNU i Ålesund, Nikita Nechipurenko.

Rollemodeller

Både det å ta vare på mannlige sykepleierstudenter og rekruttere flere, er viktig. Frafallet blant menn er større enn hos kvinner, og andelen av mannlige sykepleiere er lav. I dag er det bare rundt 10 prosent av alle sykepleiere som er menn.

– Hva tror dere er grunnen til det?

– Jeg føler at det går litt på mangel på informasjon om hva man egentlig kan bli dersom man går sykepleierstudiet, sier Nechipurenko.

– Jeg tror det er en del sosiale og kulturelle rammer som gjør at mange ikke tar sjansen på å velge å gå sykepleie, og at de heller velger mer tradisjonelle yrker, mener Andreas Nakken, som er førsteårsstudent og medlem i Ole-prosjektet.

Uansett hva grunnen(e) måtte være, prøver Ole-prosjektet å ta grep for å forbedre situasjonen. Et tiltak som blir gjort er rollemodellprosjektet, som er et prosjekt i samarbeid med Universitetet i Tromsø og handler om å nå ut til yngre for å bevisstgjøre rundt sykepleierstudiet.

– I rollemodellprosjektet drar vi ut på ulike oppdrag og besøker skoler for å informere om studiet og prøve å motivere flere gutter til å velge det. Dette gjør vi gjennom å fortelle hva vi holder på med, hva studiet faktisk innebærer og ved å formidle våre historier. Målet med dette er å huke inn flere som kanskje har interessen for sykepleie, men som ikke vil ta steget, forklarer Nakken.

Lars André Olsen (studieprogramleder bachelor i sykepleie), Nikita Nechipurenko, Andreas Nakken og universitetslektor Berit Synnøve Molnes Bringsli. Foto: Kristian Moe

Ole-treff

Og for de som allerede har begynt på sykepleierstudiet, arrangerer Ole-prosjektet faglige og sosiale aktiviteter under navnet «Ole-treff». På disse treffene kan studenter på tvers av studieår møte mannlige rollemodeller og ha faglige diskusjoner.

– Slike fagdager har vi hatt en del av. Vi har blant anna hatt besøk av en mannlig kreftpasient, en leder fra psykisk helsevern og en redningsmann fra Norsk luftambulanse, som alle holdt foredrag for oss. Gjennom dette fikk vi ulike perspektiver og nye inntrykk som jeg tror er gull verdt. Så får deltakerne også utveksle erfaringer seg imellom og diskutere fag sammen. Ole-treff er et veldig godt tiltak som vi vil fortsette med, forteller Nikita Nechipurenko.

Likeverdige tjenester

Han understreker også viktigheten av å få flere menn inn i helsefag og sykepleien.

– Det er viktig å ha en balanse av både menn og kvinner på arbeidsplassen som kan utfylle hverandre på kompetanse og tenkemåte. Det tror jeg er viktig for å skape et godt og allsidig miljø. Vi må gjøre et kollektivt arbeid for å fremheve og fremsnakke sykepleieryrket, og ikke minst det å være mann i sykepleieryrket sier han, og får støtte av universitetslektor Berit Synnøve Molnes Bringsli.

– Helsevesenet skal tilby likeverdig tjenester til den mangfoldige befolkningen og da må også sykepleierne være mangfoldige. Da trenger vi flere menn inn i helsefag og sykepleien, påpeker hun.

– Hva er planen videre for Ole-prosjektet nå, spør vi til slutt.

– Vi tenker å fortsette i samme retning og håper at det etter hvert skal bli et nasjonalt bærekraftig prosjekt. Vi ønsker jo at det skal bli kjent at det ikke er farlig å være mann og gå sykepleie. Så er det selvfølgelig slik at sykepleie ikke er for alle, men vi prøver å få frem at vi i Ole-prosjektet har en arena som kan tilby å gi folk et bedre utgangspunkt for å være sykepleierstudent og et inntrykk av hva man kan bli og ikke minst at man ikke er alene, avslutter Nikita Nechipurenko.