Doktorgraden til Marie Haugli-Sandvik handler om norske dekksoffiserers møter med cyberrisiko, går det fram av ei pressemelding. Hun forsvarte avhandlinga 24. januar.

Marie starta på bacheloroppgava si i nautikk ved det som da var Høgskolen i Ålesund. Da oppgava ble levert i 2016, hadde høyskolen nylig fusjonert til å bli NTNU Ålesund. I 2019 leverte hun masteroppgava, som handla om ledelse av krevende, maritime operasjoner..

Etter å ha vært på sjøen og forska på norske dekksoffiserer og hvordan de håndterer den maritime cybersikkerheten, er Marie Haugli-Sandvik nå doktor i ingeniørvitenskap.