Tafjord har studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og har en Master med fordypning i makroøkonomi. Etter studiene jobbet han i seks år i Norges Bank, blant annet som analytiker og trader innenfor renter og valuta. I 2018 flyttet han tilbake til Sunnmøre sammen med familien, og etter noen år i rådgivnings- og investeringsselskapet Converto, startet han i Sparebanken Møre våren 2023.

– For meg har Sparebanken Møre alltid fremstått som en veldig attraktiv arbeidsgiver, som blant annet kan skilte med det største markedsmiljøet mellom Bergen og Trondheim. I mine første år i Norges Bank hadde jeg dessuten en del kontakt med Inge, som jeg har stor respekt for, både som økonom og person, sier Tafjord.

Sjeføkonom i 23 år

Inge Furre har vært sjeføkonom i Sparebanken Møre siden 2001 og tar sikte på å arbeide i banken enda en stund fremover, men da hovedsakelig i en støttefunksjon.

– Årene i Sparebanken Møre har vært svært givende både faglig og sosialt. Kontakten med næringslivet og offentlig sektor har gitt meg kunnskap jeg har kunnet anvende i det daglige arbeidet. Interessen for samfunnsøkonomi og finansmarkeder er stor i fylket. Kristian er en særdeles velkvalifisert etterfølger, og jeg er overbevist om at både banken og våre kunder vil få stor glede av hans fagkunnskap i årene fremover, sier Furre om sin arvtager.

Administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond L. Nydal, understreker at Furres kunnskap har betydd mye for banken.

– Inge Furre har vært en markant fagperson i makromiljøet nasjonalt, og en svært viktig ressurs for oss og kundene våre. Vi vil takke for alt han har bidratt til i disse årene. Når Inge signaliserte at han ønsket å trappe ned, var det naturlig å se etter en arvtager. Kristian ble ansatt som seniorøkonom i mars i fjor, og er en kompetent og sterk ressurs med en bred og relevant faglig bakgrunn. Vi er veldig fornøyde med at han nå trer inn i rollen som sjeføkonom, sier Nydal.

Endringer i verden påvirker

I sin nye rolle vil Tafjord blant annet bidra med analyser og innsikt om hvordan verden og økonomien forandrer seg, både internt og eksternt.

– Jeg er en del av et stort og dyktig markedsmiljø, som trolig er større enn de fleste er klar over. Sammen med dyktige kollegaer håper jeg å være en verdifull sparringspartner for kunder innen både næringsliv, kapitalforvaltning og personmarked. Er det noe de siste årene har vist oss, er det at verden kan forandre seg mye på kort tid. Det er noe av det som gjør denne jobben så interessant og spennende, avslutter Tafjord.