27. april innføres Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal, og i tida fram til innføringa skal mer enn 5000 ansatte på opplæring. Både i opplæringstida og etter innføringa av det nye journalsystemet forventer Helse Møre og Romsdal at behandlingskapasiteten vil bli redusert og at det blir lengre ventetid og flere fristbrudd når det gjelder planlagte behandlinger, går det fram av ei pressemelding.

– All akutthjelp vil bli prioritert, og innbyggerne i Møre og Romsdal skal være sikre på å få nødvendig helsehjelp også under opplæring og innføring av Helseplattformen. Vi arbeider også med tiltak for å redusere ulempene med redusert kapasitet, uttaler administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel.

Helseplattformen er en ny pasientjournal som skal være felles for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det har vært sterk misnøye blant de ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim etter at Helseplattformen ble innført der. En gjennomgående tilbakemelding er at brukervennligheten er for dårlig, og Helse Midt-Norge har derfor øremerka mellom 55 og 80 millioner til å bedre brukervennligheten og følge opp arbeidet med feilretting og forbedring av løsninga, går det videre fram av pressemelding.

Trass i at styret i Helse Møre og Romsdal gikk inn for å utsette innføringa av Helseplattformen, valgte styret i Helse Midt-Norge å stå fast på den opprinnelige planen med innføring fra 27. april.