En bil med henger har kjørt inn i fjellvegg på innfartsvegen i Ålesund. Uklart skadeomfang. Nødetatene på vei, meldte politiet på Twitter kl. 13.00.

Ålesund Brannstasjon ut på trafikkuhell på innfartsvegen, retning sentrum. Bil med henger har kjørt av veien. Alle nødetater er på vei. Trafikale utfordringer i området, meldte 110-sentralen like etter.

– Det skal være noen hundre meter vest for rundkjøring Lerstad. To personer satt i bilen, men foreløpig meldt om ingen personskader. Bilen skal nå være ute av vegbanen og ikke til hinder, oppdaterte politiet kl. 13.04.

Følg oppdateringer fra nødetatene her.