Hjertø er utdannet bibliotekar fra Statens bibliotekhøgskole i Oslo og har vert biblioteksjef flere steder. De tre siste årene har hun jobbet i Fjord kommune.

Hjertø er opptatt av at biblioteket skal være en god møteplass og at alle skal kjenne seg hjemme der.