Siden 1923 har Løvenvold Theater vært en viktig del av byens kulturarv og historie. Nå restaureres bygget med mål om å by på et mangfold av film og kulturopplevelser for byens innbyggere. Det blir et unikt samlingssted som Sparebanken Møre gjerne vil være med på å realisere, heter det i en pressemelding.

– Vi har fulgt godt med på restaureringen av dette praktfulle bygget, og er imponert over jobben som er gjort. Løvenvold Theater ønsker å fylle huset med liv og røre og ulike aktiviteter som speiler mangfoldet i byen vår. Vi opplever at dette vil være til glede for alle byens innbyggere, noe vi vet vil skape ringvirkninger og komme lokalsamfunnet til gode. Midlene vi gir til 100-åringen gjør det mulig å få på plass en kulturell infrastruktur som gjør det mulig å drive en teknisk moderne og trygg kulturscene, helt i tråd med vernevedtaket, sier Merete Wiig som er banksjef ved Sparebanken Møres kontor i Ålesund sentrum.

Foto: Kåre Stig Nøstdal

Spesielle utfordringer

– Teknikken må være tilpasset huset og fredningsvernet, det krever litt ekstraordinære løsninger som har kostet. Samtidig må vi ha en fleksibilitet i salen, som gjør at vi kan kombinere ulike konsept for flere alders- og målgrupper og kan holde et åpent hus levende gjennom hele uken. Dette vil hele byen merke. Nettopp derfor er vi så glade for denne gaven, sier Kathrine Synnes Finnskog.