I et prosjekt som involverer flere store aktører foregår det for øyeblikket et omfattende arbeid rundt bygningsdelene fra Wenaas Etft sine lokaler i Waterfront-kvartalet.

Arbeidet skjer i forbindelse med rehabilitering og ombygging av lokalene, og istedenfor å rive bygningsdelene, blir de demontert, pakket ned og fraktet til Molde.

Der skal delene gjenbrukes i lokaler for Molde bærekraftshub, Molde Eiendom KF og Bygg- og eiendomsavdelingen i fylkeskommunen. Dermed får bygningsdelene et nytt og forlenget liv i et anna prosjekt, og blir et eksempel på fungerende praksis for sirkulærøkonomi i byggebransjen. Et demonterings- og ombruksarbeid i denne skalaen er en sjeldenhet i nasjonal sammenheng.