Olav Øyen i Østre Akslas venner er primus motor for rydding av skog. I denne omgang ryddes det fra Ålesund kystradiostasjon og hele veien ned til denne haugen. Neste prosjekt blir fra dungen og inn mot Lilletoppen, opplyses det.

– Dette blir et enda større prosjekt og avhenger av all den hjelp vi kan få fra andre frivillige, heter det i en melding fra styret i Østre Akslas venner.

En frivillig innsats som er til stor glede for alle oss som bruker byfjellet.

Det er i ferd med å bli en anselig haug med kvister og greiner. Foto: Østre Akslas venner