Å kalle det ni kvadratmeter store huset for et oppholdsrom er kanskje en sannhet med modifikasjoner, her er kun et toalett og tilhørende vask. Ingen møbler. Siden den nye snuplassen ble tatt i bruk like etter nyttår har et festivaltoalett vært til nytte. Det skal nå fjernes. Huset skulle opprinnelig plasseres like ved holdeplassen, i skråningen mot sør, men etter naboprotester ble det flyttet østover bak lekeplassen.

For å komme dit må sjåføren gå 122 meter på gangbar vei, 50 meter sågar uten fortau. Normal tidsbruk er temmelig nøyaktig ett minutt og 37 sekunder. Er det imidlertid hastverk med å rekke frem for å gjøre sitt fornødne er snarveien over plen- og lekeplassen et alternativ. Da kortes både distanse og tid ned, til henholdsvis 50 meter og noe mellom 55 og 60 sekunder.

Isolert sett høres alt dette helt fint ut, og dermed skulle en tro at alt var såre vel. Men er det egentlig det? For hva skal en stakkars sjåfør gjøre – med lave sko og standard uniform – når værgudene virkelig slår til slik vi kjenner det på våre kanter?

Da er snarveien ubrukelig. Og alle kan derfor forestille seg hvor lite kjekt det vil være å forsere seg gjennom 122 meter, og det samme tilbake til bussen, når vinden pisker fra nord eller øst, når regnet pøser ned, når det snør eller når pluss ha blitt til minusgrader.

Når det er slik kan en kanskje – i overført betydning og med en snert av humor – forvente at sjåførene driter i å bruke det nye toalett-huset, de foretrekker heller å bli sittende i bussen. Snuplassen på Slinningsodden, og spesielt den nye busstraseen på sydsiden, har ført til mange protester fra lokalbefolkningen. Plasseringen av opphold/toaletthuset har ikke gjort saken særlig bedre, men nå er det mere hoderisting enn protest.

Budsjettert beløp for snuplassen, og den påtenkte nye veitraseen langs hele sørsida frem til Hessafjordvegen, er 45 millioner kroner. Hvor mye som hittil er brukt er ikke kjent.