Det var i går, torsdag 25. mai, Aco Anlegg og Møre og Romsdal signerte kontrakten om det nye kollektivknutepunktet, som skal ligge i Keiser Wilhelmsgate og Korsegata.

Aco Anlegg har tidligere erfaring fra andre bypakkeprosjekter.

– Det er flott at vi får Aco Anlegg med på laget. Vi har samarbeida godt med de tidligere, og det er ekstra gledelig at det er en lokal entreprenør, sier Torbjørn Vatnehol, som er prosjektleder i Bypakke Ålesund i en pressemelding.

Kontraktsummen for oppdraget er på 74 millionar kroner, pluss merverdiavgift (moms). I lokal målestokk er dette et stort oppdrag:

– Krevende oppdrag

– Med tanke på all trafikken som er tett på anlegget, ser vi på jobben som krevende. Det blir derfor viktig at vi får lagt gode planer for gjennomføringa og at prosjektet i så liten grad som mulig blir en belastning for trafikanter og næringsdrivende i området, sier Tarjei Rødset i Aco Andlegg.

- Det blir viktig at vi får lagt gode planar for gjennomføringa og at prosjektet i så liten grad som mogleg blir ei belastning for trafikk og næringsdrivande.

Første del ferdig i november

Arbeidet i Korsegata starter i midten av juni, og denne delen av prosjektet skal være ferdig i november. Hele kollektivknutepunktet skal etter planen stå klart mot slutten av 2024. Når kollektivknutepunktet tas i bruk, blir det av- og påstigning i Keiser Wilhelmsgate og Korsegata.

Prosjektet er en del av kollektivsatsinga i Bypakke Ålesund og skal bidra til å korte ned reisetida mellom Hessa og Moa. Ved å legge ned dagens rutebilstasjon, blir det samtidig frigjort plass til videre utvikling av Sørsida.

– Det vil bli et mer effektivt bussystem i hele byen, i tillegg til at området rundt kollektivknutepunktet vil bli finere å oppholde seg i.

Det skal blant anna plantes trær, både i Korsegata og Keiser Wilhelms gate.

Byggearbeidet vil foregå i etapper, og fotgjengerne vil hele tida kunne benytte tilrettelagte gangveger. Fylkeskommunen er i dialog med de næringsdrivende i området om midlertidige løsninger for varelevering og tilkomst til garasjeanlegg.

Aco Anlegg signerte kontrakten torsdag 25. mai. Fra venstre: Torbjørn Vatnehol, Hanne Skrede og Kannan Ponnampalam fra fylkeskommunena Thea Elise Vestre Aasen og Asle Drabløs frå Aco Anlegg AS. Foto: Else Britt Ervik Foto: Pressefoto: Else Britt Ervik