- Vi er svært glade for bidraget til dette tilbudet som er helt unikt for Ålesund og Sunnmøre. Aktiv formidling og vedlikehold skjer året rundt, og vi er helt avhengige av både ekstern støtte og driftige frivillige for å få det til, sier fagdirektør i Viti, Ingvil E. Grimstad.

Formidlingsopplegg for skoleelever

Gjennom 2023 ønsker Viti å tilby formidling og opplevelser for et bredt publikum om Bankskøyta og Ålesund sin fiskerihistorie.

- Programmet for året inneholder formidlingsopplegg for skoleelever i Ålesund med opplegga Førstereis med Storeggen og God Bør. Tilbudene er svært populære, og vi har opplevd å ha ventelister, sier Grimstad.

På turné i heile regionen

Bankskøytefisket er en del av regionen sin felles historie. Viti drar derfor med bankskøyta på turné til andre kommunedeler for å formidle sammenhengen og å lettere nå elever med lang reisevei.

- Ved å opprettholde dette tilbudet får elever fra hele den vidstrakte Ålesund kommune oppleve Molovegen, Fiskerimuseet og bankskøyta, seier Grimstad.

For publikum tilbyr Viti fisketurer med bankskøyta under Borgundfjordfisket, seilturer, aktivitetsdager og tar del i forskjellige arrangement i byen. Om sommeren er det omvising for besøkende både på Fiskerimuseet og om bord i bankskøyta Storeggen.