Stifondet er en del av StikkUT! sitt bidrag til et mer bærekraftig friluftsliv i regionen, og er ment som et supplement til alle de eksisterende tilskuddsordningene som gir støtte til utbedring av turstier.

– Det er med stor glede at vi har fått opprettet et eget fond, der det skal være lett å søke midler til små prosjekt der man raskt kan finne bærekraftige løsninger på slike problemer, sier daglig leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Ola Fremo.

Det er hovedsponsor Sparebanken Møre som har gjort turstifondet mulig. Banken har donert 500 000 kroner til dette prosjektet.

– Gjennom samarbeidet med friluftsråda om Stikk UT! har vi sett mye verdifull kompetanse som kan bidra til å gjøre dette arbeidet enda mer verdifullt. Nå ser vi fram til å samarbeide om å ta vare på stiene, sier banksjef Kolbjørn Heggdal i Sparebanken Møre.

Tar lasten av de frivillige

StikkUT!-stiene er tilrettelagt av frivillige og grunneiere rundt om i deltakerkommunene. Disse skal nå få en litt enklere jobb med å skaffe midler til utbedringer av stiene som blir brukt.

– De frivillige gjør en uvurderlig jobb for oss. Uten de flere hundre frivillige som skilter, merker og tilrettelegger, hadde det ikke gått an å drive Stikk UT! i så stor skala som vi gjør i dag, sier Anne Berit Støyva Emblem, daglig leder i Sunnmøre Friluftsråd.

Søknadsportalen åpnet 1. mars og midlene skal brukes på utbedring og vedlikehold av de mest slitte stiene som har vært, eller er tenkt brukt som StikkUT!-turmål.