De fire finalistene ble offentliggjort i dag og AS Spilka Industrier er nominert sammen med Brødrene Aa fra Hyen og Sandane, Aibel i Haugesund og Wergelandsgruppa i Gulen.

Feirer 90 år

– Det er ekstra kjekt å få denne nominasjonen i år, forteller Laila Gjerdsbakk som er leder for marked og kommunikasjon i Spilka. Hun forteller også at Spilka i år har jubileum og at det er 90 år siden historien startet.

– Da vi ble etablert av Knut Stafset i 1933, var produktene våre barne- og dukkevogner, trehjulssykler og diverse andre produkter av metall. Så med andre ord en ganske annen virksomhet enn i dag. Men et av hovedelementene har hele veien vært at vi produserer produkter av metall, sier hun.

Snuoperasjon

Spilka har vært gjennom flere vesentlige snuoperasjoner i løpet av 90 år, og i dag er dette arbeidsplassen til nærmere 80 mennesker. Spilka er nok mest kjent som en verdensledende leverandør av systemløsninger til vinduer og dører, og dette er fremdeles lokomotivet til bedriften.

Det siste året er det nok også mange som har fått med seg at Spilka har gått inn i fasademarkedet. Høsten 2021 lanserte de fasadeløsningen Fixade, som i løpet av 2022 vant både Nyskaperprisen og Bærekraftprisen.

– Fixade har vært uten tvil vært en svært viktig bidragsyter i snuoperasjonen som Spilka har gjort, sier Gjerdsbakk, ikke minst har den gitt oss en ny giv. Men, den viktigste suksessfaktoren har nok vært at alle i bedriften har vært med på snuoperasjonen, forteller Gjerdsbakk.

Administrerende direktør Terje Bøe er selvsagt også svært stolt over at Spilka er finalist til en handlekraftpris blant svært mange dyktige vestlandsbedrifter:

– En slik nominasjon motiverer oss til å fortsette dedikert med arbeidet mot våre ambisiøse målsetninger, der vi skal vokse myke med utgangspunkt i innovative og bærekraftige produkt. Vi lover å fortsette jobben med å mer bærekraftige produkt tuftet på kunnskap og lokal arbeidskraft, forteller administrerende Direktør Terje Bøe.

Om prisen

Den nyoppretta prisen er i regi av Vestlandskonferansen. De har opprettet prisen for «Årets mest handlekraftige bedrift» for å inspirere til raskere omstilling til det grønne skiftet.

Prisen skal gå til en bedrift som har vist vei, og ledet an i det grønne skiftet på Vestlandet. Både gjennom å ha endret forretningsmodellen, vunnet nye markedsandeler og bidratt til å skape flere grønne arbeidsplasser. Juryen består av næringslivsledere fra hele Vestlandet og utdelingen av prisen skjer den 14. februar i Grieghallen i Bergen.