Ifølge pressemeldingen sikrer forlengelsen dialog mellom de to selskapene slik at de sammen kan planlegge både midlertidig og permanent bruk når utviklingen av Kulturhavna kommer i gang.

Slotsvik sier hun er godt fornøyd med at selskapene nå kan jobbe sammen mot felles mål om å gjøre Kulturhavna til et bra sted å være også før selve utviklingen starter.

Ante Giskeødegaard i Momentium sier følgende i pressemeldingen:

– Jeg føler vi har et felles mål om at Terminalen Byscene skal være en del av Sørsida, både i dag og i årene fremover – og som en permanent del av Kulturhavna, når den tid kommer. Forlengelsen av festeavtalen gir oss tid til å se på hvordan vi kan få til dette i praksis, sier han.

Sørsida Utvikling arbeider nå med å tilrettelegge for midlertidig bruk som kan være et godt supplement til aktivitetene og funksjonene som allerede finnes i området. Vi ønsker å forsterke og tilrettelegge for at både næringsliv, turisme, kulturliv og studentmiljøet kan vise seg frem og være med på å utvikle Kulturhavna, avslutter Slotsvik.