Opposisjonspartiene gav uttrykk for glede over at også posisjonen avviser mange av kuttforslaga som administrasjonen la fram i formannskapet i dag. Samtidig gjorde de det klart at de ikke var spesielt imponert over den «rygginga» de mener posisjonen nå utfører når kuttforslaga ligger på bordet.

Høyres Monica Molvær innleda debatten med å berømme de politiske utvalga for å ha gjort en god jobb med å behandle kuttforslaga for de ulike politiske områdene. Hun gjorde det også klart at Høyre ikke ønsker å gjennomføre noen av de kuttforslaga som hadde vekka de sterkeste reaksjonene, innen kultur og oppvekst. I stedet ønsker posisjonen nå at administrasjonen ser på antall årsverk i kommunen og legger fram forslag om å kutte minst hundre stillinger.

Enstemmig om ikke-kutt

Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Sosialistisk venstreparti har hele tida vært tydelig på at de ikke støtter et eneste av kuttforslaga. Dermed var det klart at forslaga om å kutte i kultur- og oppvekstposter som mobbeprogrammet MOT, kunstverkstedet Da Vinci, Atlanterhavsparken og Borgund Dyreklubb, kom til å bli enstemmig avvist. Det samme ville skje med forslaget om å innføre foreldrebetaling for 13+-tilbudet, kutte i friplasser og søskenmoderasjon i kulturskolen og å utsette innføringa av lokalt fritidskort for barn og unge.

Også innenfor teknisk sektor og samferdsel var det flere av kuttforslaga som heller ikke posisjonen har sans for. Monica Molvær nevnte blant anna at Høyre ikke kunne være med på å kutte i bruken av konsulenttjenester i plan- og byggeavdelinga, siden det ville føre til enda lengre saksbehandlingstid, noe som igjen ville gi store tap for dem som står i køa.

Andre tiltak i denne sektoren som ble avvist, var å redusere innkjøpet av salt og strøsand, redusere gatebelysninga, kutte i plenklippinga og å redusere frekvensen på tømming av offentlige søppeldunker.

Kuttforslag som ble avvist innen helse og omsorg, var å avvikle bonusordninga for å ta vakter i sommerferien og å kutte i midla til lag og organisasjoner.

– Absurd og unødvendig!

Arbeiderpartiets Anne Berit Støyva Emblem la ikke fingrene imellom når hun skulle gi uttrykk for hva hun synes om posisjonspartienes manøver.

– Det er helt absurd at posisjonen først bestiller en kuttliste og så går tilbake på hele bestillinga når de får se konsekvensene, mente hun.

Støyva Emblem gav også uttrykk for at hele kuttlista er unødvendig, da budsjettet allerede går i hop. Hun poengterte også at åra med Ap i posisjon førte til at Ålesund for første gang på lenge kom seg gjennom en kommunestyreperiode uten å havne på Robek-lista.

– Bestilte forslag

Molvær avviste kritikken fra Støyva Emblem og poengterte at det posisjonen hadde bestilt, var en liste med forslag til kutt. Da var det naturlig at noen av dem ville bli avvist, mens andre ville bli vedtatt, mente hun.

Edgard Devold, også Høyre, svarte Støyva Emblem med å hevde at de nåværende opposisjonspartiene hadde styrt kommunen etter «liksombudsjett» da de hadde makta, og at dette hadde medført merutgifter for kommunen på 300 millioner kroner.

– Mange tulleforslag

Ålesundslistas Hans Kjetil Knutsen, som også var med å bestille kuttlista, gav uttrykk for at han syntes det var mange «tulleforslag» på lista – som å kutte 50.000 kroner til kranser på 8. mai. Han mener det er langt mer å hente på å kutte antall ansatte i Ålesund kommune.

SVs Anders Lindbeck var heller ikke imponert over at posisjonspartiene avviser sin egen kuttbestilling. Han bemerka også at han regner med at posisjonen kommer til å snu på ny når de får se de konkrete konsekvensene av den nye bestillinga deres til kommunedirektøren om å kutte minst hundre ansatte.

Saka om kuttforslaga avgjøres av kommunestyret på torsdag denne uka.