Vi er på vei underutrykning til Lerstadområdet til en mulig trusselsituasjon. Pga språkutfordringer er det uklart om det er en pågående situasjon eller om det er ei tidligere hending. Saka blir oppdatert. Melder politiet på twitter kl. 14.53

Følg oppdatering fra nødetatene her.