– Jeg tror det er mer trafikksikkert å slippe alt styret med kløtsj og girspake, sier Andrea Noem fra Tennfjord til Nytt i Uka. Hun er akkurat ferdig med en øvelsestur, og håper på sertifikat allerede til våren.

Møre på jumbo-plass

I fjor gjennomførte 1.710 personer førerprøven ved Ålesund trafikkstasjon, 39 prosent av dem med automatgir. Det er det høyeste antallet i Møre og Romsdal som sammen med Finnmark har ligget på jumboplass i antall ”automatlapper”. På landsplan er andelen nye 51 prosent.

– Jeg ønsker meg bil med automatgir, men hjemme har alle manuelt. Skal jeg låne bil der må jeg ha med meg noen som har lov å kjøre, sier Andrea.

Og det er problemet for mange. Alle som tar førerprøven med automatgir blir utesteng fra å kjøre biler med manuelt gir.

Det er enkelt å gire med den vesle knappen på rattet under fingeren til Andrea. 39 prosent av de som gjennomfører prøven for førerkort i Ålesund velger automatgir. Foto: Johan Behrentz

Nye regler i år?

Det er likevel endringer på veg. I løpet av året kan Statens vegvesen ha fått på plass en ordning med forenklet ny førerprøve for dem som fra før har kjørt opp med automatgir, men som ønsker at førerkortet også skal gjelde kjøring med manuelt gir.

– Vi arbeider med en ny forskrift om saken som skal ut på høring, men vi regner med at ordningen kan være på plass i løpet av året, sier lederen for opplæringsseksjonen i Statens vegvesen, Dag Terje Langnes til Nytt i Uka.

I dag er det slik at alle som har kjørt opp med automatgir og har og fått sertifikat, må ta ny førerprøve dersom de skal kjøre bil med manuelt gir. Ifølge Langnes er dette i tråd med EU-reglementet for oppkjøring.

Revisjon også i EU

– Vi er forpliktet til å følge dette regelverket. Det blir arbeidet med en revisjon av dette direktivet, og det er godt mulig at man vil åpne opp for andre løsninger, men vi vet ikke hva som kommer ut av denne revisjonen.

– Enkelte europeiske land har innført en ordning med et kurs i manuelt gir uten ny førerprøve for dem som har kjørt opp med automatgir?

– Vi vet at blant annet Tyskland har innført en hybrid ordning med kurs på noen timer. I motsetning til i Norge har Tyskland en bilpark der rundt 90 prosent er manuelle gir. Det samme gjelder de fleste Europeiske land. I Norge har det vært politiske intensiver for at bileiere skal kjøpe el-biler, som bare har auomatgir. Andelen biler med automatgir i Norge er derfor betydelig høyere enn ellers i Europa.

Beherske teknikk

– Hvordan vil den forenklede førerprøven bli?

– Dem som har fått førerkort har vist at de kan ferdes i trafikken. Dersom man vil kjøre bil med manuelt gir, må man kunne vise at man i tillegg behersker den tekniske siden ved kjøring med manuelt gir, sier seksjonsleder Dag Terje Langnes i Statens vegvesen.

Kjell Erik Rotevatn som er daglig leder i Skårbrevik Aut. Trafikkskole, hilser en enklere ordning for dem som ønsker å oppgradere sertifikatet velkommen.

Kjell Erik Rotevatn i Skårbrevik Trafikkskole i Ålesund mener det er på høy tid at reglene for førerprøven blir endret for dem som har ”automatlappen”. Foto: Privat

Mindre utvalg for kjørelærere

– Vi ser at andelen som velger automatiske gir er stigende. Mange har ikke annet enn automatgir å øve seg på hjemme. Etter hvert som bilparken i Norge blir fornyet, øker også andelen biler med automatgir. I dag kommer de fleste nye biler i Norge med automatgir, og det blir vanskeligere og vanskeligere å framskaffe biler med manuelle gir også til kjøreopplæringen, sier Rotevatn. Han er eier og daglig leder av Rotevatn Trafikkskule i Volda og Ulsteinvik, som kjøpte Skårbrevik Aut. Trafikkskole i 2018.

Rotevan har sittet i ei nasjonal faggruppe i regi av Norges Trafikkskoleforbund (NTSF), som har hatt dialog med Statens vegvesen omkring kjøreopplæringen. Han mener det har tatt for lang tid på å finne en god løsning i denne saken.

Problem i utlandet

– Vi ønsker veldig sterkt en endring i regelverket. De som prøvekjører med mamma og pappa har ofte ikke noe valg dersom familien bare har automatgir. Har man sertifikat som bare gjelder automatgir kan det skape problemer dersom man for eksempel skal leie bil i utlandet. Det er mye dyrere, dersom det i det hele tatt er mulig må framdrive, sier Kjell Erik Rotevatn til Nytt i Uka.

Nesten hver fjerde strøk på førerprøven

Ålesund trafikkstasjon hadde i fjor den høyeste strykprosenten av de som tok førerprøven i Møre og Romsdal. Mens gjennomsnittet i fylket var 20 prosent, strøk 24 prosent i Ålesund.

Det går fram av statistikken fra Statens vegvesen, som Nytt i Uka har fått tilgang til. Skulle det være noen trøst ligger strykprosenten i Ålesund på landsgjennomsnittet. Ved trafikkstasjonen i Ørsta var strykprosenten på 19, prosent, mens Molde trafikkstasjon hadde en strykprosent på 18 prosent. Færrest som strøk var på Sunndalsøra (12 prosent), tett fulgt av Kristiansund (14 prosent).

Strøk med automatgir

Strykprosenten i fylket er størst blant dem som går opp til prøve med automatgir, 27 prosent. I Ålesund var det tilsvarende tallet hele 30 prosent. Hver 5. av de med manuelt gir strøk i Ålesund i fjor.