"Devoldslottet" ble bygd i rundt 1910 og var hjemmet til Olaf Andreas Devold og senere Reidar Devold som startet og drev klesmerket Devold. “Slottet" er det eldste av to boliger knyttet tilknyttet Devold- anlegget, og er sammen med Devolds industrianlegg med kraftverk og flere andre funksjoner et viktig kulturmiljø.

Devold flyttet fra Ålesund til Langevåg der det ble bygd kraftstasjon så tidlig som i 1883, noe som revolusjonerte fabrikkdriften. Industriutviklingen fikk videre store konsekvenser for utviklingen av stedet Langevåg, med goder for ansatte som skole, barnehage og sykehus med mer. Bygningen er en murbygning bygget i karakteristisk jugendstil med tårn og en omfattende takkonstruksjon.

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere, underlagt Klima- og miljødepartementet. Fondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturminner og kulturmiljø i stand, og har ingen søknadsfrister.