Til sammen fikk ble 57 Pantelotteri-millioner fordelt til de lokale Røde Kors-foreningene rundt om i landet i fjor. Her i fylket ble det delt ut 2 millioner kroner, noe som var ti prosent mer enn året før. Aller mest fikk Spjelkavik Røde Kors, som mottok i overkant av 390 000 kroner, går det fram av ei pressemelding.

Leder for Spjelkavik Røde Kors, Reidar Bringslid, uttrykker en stor takk til alle som bruker panten sin på å kjøpe lodd i Pantelotteriet:

Bedre og raskere beredskap

– Midlene vi fikk fra Pantelotteriet i fjor, har blant anna gått til å oppgradere Røde Kors-huset i Spjelkavik og til å renovere hytten vår på Emblemsfjellet. Når hytten er ferdigstilt, vil den gi oss bedre vinterberedskap i fjellet, sier Bergslid.

Videre opplyser han at ulike grep de har kunnet gjøre takka være pantemidlene, allerede har ført til at responstida deres ved utrykning har blitt betydelig redusert:

– Vi har fått utført en viktig ombygging av utstyrsdepotet vårt, samt av den ene bilen vår, slik at vi kan rykke ut mye raskere nå enn tidligere. Jeg vil anslå at responstiden er redusert med rundt 30 prosent i gjennomsnitt; antallet minutter kommer helt an på hvilken type aksjon det er snakk om. Men ved såkalt «utrykning stor katastrofe», der vi har med alt av utstyr, brukte vi tidligere 45 minutter, mens vi var nede på 30 minutter ved siste øvelse, forteller han.

Reidar Bringslid er leder for Spjelkavik Røde Kors. Foto: Røde Kors

Lettere tilgjengelig utstyr

Konkrete endringer som har blitt gjort, er blant anna at alt utstyr nå ligger lett tilgjengelig i bilen når de skal ut på oppdrag for å hente en pasient. Tidligere måtte de nærmest grave utstyret ut av bilen, noe som tok flere ekstra minutter.

– Nå ligger bårene tilgjengelig under gulvet, og vi behøver ikke å flytte alt det andre utstyret for å få dem ut. Alt har fast plass, og alle vet hvor de skal finne det vi trenger. Investeringer i teknologi som nettbrett og datamaskiner har også gitt oss mulighet til å koordinere mannskapene våre bedre under leteaksjoner, sier Røde Kors-lederen.

Nest mest til Molde

Det laget som fikk nest mest fra Pantelotteriet her i fylket i fjor, var Molde Røde Kors (drøyt 250 000 kroner), mens Sørøyane Røde Kors fikk knappe 200 000 kroner.

Totalt fikk Pantelotteriet inn 117 millioner kroner på landsbasis i fjor; rundt halvparten av dette ble altså fordelt til de lokale Røde Kors-lagene.